Spadki nie były duże, ale przy tak niskich odsetkach jakie dostają oszczędzający, to niedobry sygnał. Na rynku jest wystarczająca ilość środków i bankom po prostu nie opłaca się oferować klientom więcej niż to konieczne.

Najwyższa stawka oprocentowania obowiązująca obecnie na depozycie półrocznym sięga 4 proc. w skali roku. Dostępna jest na Lokacie Witaj oferowanej przez Nest Bank. Produkt dedykowany jest tylko nowym klientom. Wymaga się od nich założenia ROR i deklaracji regularnych wpływów pensji na konto. Na lokatę można wpłacić maksymalnie 10 tys. zł (nie mniej niż 1 tys. zł).

Druga w zestawieniu jest Lokata Na Nowe Środki Plus od Idea Banku. Jej oprocentowanie w maju spadło z 3,4 proc. do 3 proc. w skali roku. Depozyt mogą założyć posiadacze konta indywidualnego, a oferta dotyczy wyłącznie nowych środków w kwocie od 500 zł do 1 mln zł. Ich saldo bank wyliczana jako nadwyżka środków ponad saldo wszystkich środków posiadanych przez klienta na rachunkach w Idea Banku, liczonych na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiła wpłata kapitału na rachunek Lokaty Na Nowe Środki Plus.

Warto sprawdzić: Klienci banków zarobią mniej. Idzie druga fala cięć

2,4 proc. w skali roku mogą zarobić osoby korzystające z usług Toyota Banku Wystarczy, że założą Lokatę Sprint. Minimalny próg wpłat jest w tym przypadku nieco wyższy niż gdzie indziej – od klienta wymaga się kapitału nie niższego niż 3 tys. zł. Maksymalny przelew, to 18 tys. zł. Można jednak założyć aż do 10 takich samych lokat. W sumie więc na depozytach może pracować do 180 tys. zł. Produkt wymaga posiadania rachunku osobistego.

Na 2 proc. w skali roku mogą liczyć klienci Banku Ochrony Środowiska, którzy posiadając ROR mogą założyć EKOlokatę Zyskowną. Na zysk trzeba jednak zapracować spełniając dodatkowe warunki – aktywnie korzystać z karty debetowej wydanej do rachunku i wpłacać na depozyt nowe środki. Ich saldo bank ustala w momencie otwierania lokaty jako nadwyżkę ponad sumę środków zgromadzonych na rachunkach klienta na dzień 31 marca 2019 r. Na start wpłacić można 1 tys. zł. Maksymalnie na depozycie ulokować można do 200 tys. zł. Tu również założyć można więcej niż tylko jedną lokatę.

Nowych środków wymaga też Banki Millennium i Credit Agricole. Oba płacą za nie 1,7 proc. w skali roku. Lokata Horyzont Zysku i Lokata terminowa w Ofercie na nowe środki pozwalają zdeponować od 1 tys. zł do 100 tys. zł. Saldo nowych środków w Credit Agricole wyliczane jest jako przyrost salda w stosunku do stanu środków zgromadzonych na koncie klienta w dniu 31 marca 2019 r, zaś w Banku Millennium dniem bazowym jest 17 października 2018 r.

Jeśli ktoś szuka lokaty na sześć miesięcy bez konta, to powinien zdecydować się na ofertę e-Lokaty Tradycyjnej w Getin Banku. Jej oprocentowanie wynosi 1,65 proc. w skali roku. Zakładając depozyt należy na niego wpłacić minimum 500 zł. Nie ma przy tym innych ograniczeń.

1,5 proc. w skali roku gwarantują PlusBank i mBank. Jeden i drugi – klientom z kontem. mBank wymaga wpłaty nowych środków, zaś PlusBank założenia depozytu za pomocą aplikacji mobilnej. Na Lokatę mobilną i Lokatę na nowe środki przelać można najmniej po 1 tys. zł.

Warto sprawdzić: Aktualna tabela oprocentowania lokat i kredytów w ROR

Eurobank, na Lokacie mobilnej pozwala wypracować 1,3 proc. zysku w skali roku. Zainwestować można już 200 zł, ale im uboższa lokata, tym niższe jest jej oprocentowanie. Wymagane jest też posiadanie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego.

Mniej niż w minionym miesiącu zarobią osoby, które aktualnie zdecydują się na ofertę od BGŻOptima i BNP Paribas. Obie instytucje, odpowiednio na Lokacie Elastycznej i Lokacie Promocyjnej, płacą po 1,2 proc. w skali roku, podczas gdy w kwietniu stawki oferowane na tych depozytach kształtowały się na poziomie 1,4 proc. i 1,3 proc. w skali roku. Do otwarcia lokat wymagany jest kapitał w minimalnej wysokości 1 tys. zł. Potrzebny jest też ROR. Na 1,2 proc. liczyć mogą również klienci Santander Consummer Banku. Otwierając Lokatę Online Nowe Środki wpłacić na nią mogą od 1 tys. zł do 400 tys. zł.

Ranking dziesiątki najlepszych lokat półrocznych zamyka tym razem Bank Pocztowy. Lokata MIDI jest depozytem z oprocentowaniem progresywnym. Średni zysk po sześciu miesiącach sięga 1,15 proc. w skali roku. Lokatę można założyć już od 500 zł.