Aktywne zarządzanie przynosi wymierne efekty

Ipopema Obligacji jest funduszem, który na tle rynkowych konkurentów wyróżnia się aktywnym podejściem do zarządzania. Za wyniki w dużej mierze odpowiada część skarbowa portfela.

Publikacja: 14.03.2018 18:25

Aktywne zarządzanie przynosi wymierne efekty

Foto: Bloomberg

Zarządzający umiejętnie wykorzystuje okazje pojawiające się na rynku papierów dłużnych, w czym pomaga mu szerokie spektrum dostępnych instrumentów i elastyczna polityka inwestycyjna. Zarządzający nie waha się też korzystać z dźwigni finansowej czy instrumentów pochodnych. Główną część portfela stanowią polskie papiery skarbowe oraz obligacje nominowane w walutach obcych. Co istotne, ryzyko walutowe jest zabezpieczane.

Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne stanowiące zwykle około 15–20 proc., dlatego ich wpływ na wynik całego portfela nie jest istotny. Wśród emitentów takich papierów dominują duże krajowe przedsiębiorstwa o niskim ryzyku kredytowym. Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną, stopy zwrotu mogą cechować się większą zmiennością niż w przypadku klasycznych funduszy papierów dłużnych.

Historyczne wyniki funduszu wyglądają bardzo zachęcająco, biorąc pod uwagę stopę zwrotu wypracowaną w okresie ostatnich 12 miesięcy. Wartość jednostek uczestnictwa wzrosła prawie o 4,5 proc., co jest siódmym wynikiem w grupie. W dłuższym okresie dokonania funduszu wyglądają jeszcze bardziej imponująco. W okresie trzyletnim wypracował ponad 9 proc. zysku, co plasuje go w ścisłej czołówce funduszy o podobnej strategii (drugie miejsce wśród 25 funduszy dłużnych polskich uniwersalnych). Długoterminowe wyniki potwierdzają, że fundusz był w stanie poradzić sobie ze zmienną koniunkturą na rynku obligacji.

Ipopema Obligacji nie jest na pewno alternatywą dla bezpiecznych lokat, ale może spełnić oczekiwania inwestorów zainteresowanych większym zarobkiem przy akceptacji umiarkowanego ryzyka. Za funduszem przemawiają ponadprzeciętne i stabilne wyniki. Ale najważniejszym jego atutem jest szerokie spektrum inwestycyjne i aktywne zarządzanie portfelem. Stwarza to szansę na dodatkowy zarobek przy wykorzystaniu okazji inwestycyjnych.

Jedynym mankamentem jest opłata za zarządzanie, dość wysoka na tle innych funduszy obligacji. —jmys

Zarządzający umiejętnie wykorzystuje okazje pojawiające się na rynku papierów dłużnych, w czym pomaga mu szerokie spektrum dostępnych instrumentów i elastyczna polityka inwestycyjna. Zarządzający nie waha się też korzystać z dźwigni finansowej czy instrumentów pochodnych. Główną część portfela stanowią polskie papiery skarbowe oraz obligacje nominowane w walutach obcych. Co istotne, ryzyko walutowe jest zabezpieczane.

Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne stanowiące zwykle około 15–20 proc., dlatego ich wpływ na wynik całego portfela nie jest istotny. Wśród emitentów takich papierów dominują duże krajowe przedsiębiorstwa o niskim ryzyku kredytowym. Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną, stopy zwrotu mogą cechować się większą zmiennością niż w przypadku klasycznych funduszy papierów dłużnych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą