Do kiedy jest aktywny likwidowany rachunek bankowy

Fotorzepa, Dariusz Gorajski

Teoretycznie do ostatniego dni umowy z bankiem na prowadzenie ROR klienci mogą korzystać z konta i karty, ale czasem dzieje się to szybciej. – Jeśli godzi się na to posiadacz rachunku – zapewniają bankowcy.

Pani Katarzyna była klientką mBanku. W styczniu wypowiedziała umowę o prowadzenie konta. Miało ono wygasnąć po 30 dniach.- Ale bank niezgodnie z regulaminem przedwcześnie zablokował kartę i zamknął rachunek mnie od pieniędzy. Pracownicy infolinii są bezradni i nie mogli mi udzielić żadnej informacji. Poradzili jedynie złożyć reklamację, a na jej odpowiedź czeka się do 35 dni – czyli przychodzi już, gdy nie jest się klientem banku – opowiada kobieta. I pyta: Co dzieje się z zablokowanymi środkami na koncie? Czy pieniądze zostaną przez bank oddane?

W oddziale kobiecie wytłumaczono, że standardowy okres wypowiedzenia umowy rachunku to 30 dni. – W tym czasie klient powinien móc korzystać zarówno z rachunku jak i z karty. Jeśli doszło do jakichś nieprawidłowości, a klient złożył w tej sprawie reklamację, to na pewno na jej podstawie wyjaśnimy wszystko – zapewnił bank kobietę.

Niemal to samo potwierdza nam Emilia Kasperczak, z biura prasowego banku.- Wypowiedzenie umowy trwa 30 dni i w tym czasie klient może swobodnie korzystać z rachunku oraz karty. Po tym terminie pieniądze z zamkniętego rachunku trafiają na konto wskazane przez klienta we wniosku o zamknięcie ROR – tłumaczy.

Warto sprawdzić: Kartę płatniczą można zablokować tylko na chwilę

Karta ważna do końca

Jak inne banki rozwiązały tę kwestię? Jak informuje nas Biuro Komunikacji Pekao SA klient składając dyspozycję zamknięcia rachunku, sam decyduje, czy chce zwrócić kartę od razu czy chce zachować ją do ostatniego dnia upływu okresu wypowiedzenia i dalej, aż do tej daty się nią posługiwać.

– Taka sama zasada dotyczy kanałów elektronicznych. Na ogólnych zasadach rachunek jest czynny do upływu okresu wypowiedzenia i klient może z niego korzystać –zapewnia Pekao SA. Jego przedstawiciele zapewniają, że wcześniejsze zablokowanie kanałów elektronicznych może nastąpić, o ile klient wyraził taką chęć przy składaniu dyspozycji zamknięcia ROR.

– W dyspozycji zamknięcia posiadacz rachunku wskazuje, co ma się stać ze środkami w dniu zamknięcia (przelew lub odbiór osobisty w oddziale). Jeżeli nie określi to może odebrać je w oddziale – tłumaczy bank.

Miesiąc wypowiedzenia umowy o ROR to norma niemal we wszystkich bankach
Jak tłumaczy Magdalena Ostrowska z BGŻ BNP Paribas posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę konta osobistego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym w okresie wypowiedzenia może korzystać z karty, ale nie musi, bo może z niej zrezygnować już w dniu złożenia wypowiedzenia.

– Konto nie jest blokowane ani zamykane przed datą, na którą przypada rozwiązanie umowy w wyniku upływu okresu wypowiedzenia – chyba, że zajdą przesłanki do zablokowania konta (zablokowania instrumentu płatniczego czy odmowy wykonania zlecenia płatniczego)- wyjaśnia Magdalena Ostrowska. Dodaje, że jeśli rachunek został zamknięty, a klient nie wypłacił pozostających na nim środków, to może je odebrać, składając wniosek w placówce.

Wypłacą co zostanie

Grzegorz Culepa biura prasowego PKO BP zapewnia, że klient może korzystać z karty do końca okresu wypowiedzenia, a przy zamykaniu rachunku dysponuje środkami, które na nim pozostają w momencie zamykania rachunku. Może zlecić wypłatę w kasie albo przelew na inny rachunek.

Jak tłumaczą przedstawiciele banku Millennium karta debetowa jest produktem powiązanym z kontem, a klient może korzystać z niej do ostatniego dnia, w którym konto jest otwarte. -Oczywiście klient może złożyć osobną dyspozycję wcześniejszego zamknięcia karty –zapewniają.

W przypadku, gdy posiadacz rachunku, do końca okresu wypowiedzenia (jeżeli wypowiedzenie jest składane przez klienta, okres wypowiedzenia wynosi miesiąc) nie wypłaci znajdujących się na rachunku środków lub nie wskaże rachunku bankowego do ich przelewu to zgodnie z regulaminem ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w dniu zamknięcia rachunku bank Millennium przeniesie saldo na wewnętrzny nieoprocentowany rachunek. – Aby otrzymać te środki, klient powinien pojawić się w oddziale – tłumaczy bank Millennium.

Podobnie wygląda to w Credit Agricole. -Klient, który złożył wypowiedzenie, może w pełni korzystać z konta do ostatniego dnia wypowiedzenia. W momencie składania wypowiedzenia prosimy klienta m.in. o wskazanie numeru rachunku, na który mamy przekazać środki, jeśli by pozostały na koncie – tłumaczy Marcin Data, dyrektor ds.rozwoju daily banking i produktów oszczędnościowych CE.

Warto sprawdzić: Kredyt odnawialny w ROR. Sposób na szybką gotówkę

Z kolei w ING Banku Śląskim rozwiązanie umowy rachunku odbywa się ze skutkiem natychmiastowym. – Wraz z rachunkiem automatycznie zamykamy wydane do niego karty. Dyspozycję zamknięcia może złożyć posiadacz, współposiadacz lub pełnomocnik do rachunku- tłumaczy Miłosz Gromski, z biura prasowego banku. Dodaje, że rozwiązanie umowy oraz jakakolwiek zmiana do umowy rachunku wymaga formy pisemnej. Taką dyspozycję można przesłać do banku listownie lub złożyć w dowolnym oddziale. -W trakcie zamykania rachunku klient może podjąć gotówkę lub zlecić przelew na inny rachunek- tłumaczy Miłosz Gromski.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Tylko wybrane banki stosują zachęty do udziału w programach oszczędnościowych, obniżając opłaty manipulacyjne

Co zamiast lokaty? Sprawdzamy skromną ofertę banków

Systematycznie można oszczędzać nie tylko bezpośrednio w TFI, ale również w bankach. Niektóre z ...

Najlepsze lokaty półroczne [maj 2018]

Średnie oprocentowanie lokat półrocznych, które trafiają do naszego zestawienia, wynosi około 1,6 proc. w ...

Sejfy pozostaną, ale uwaga bankowców będzie się skupiała na wdrażaniu sztucznej inteligencji i usług wirtualnych doradców

W 2019 na lokatach się nie zarobi. Będą inne korzyści

W 2019 roku na lokatach i kontach oszczędnościowych się nie zarobi, zwłaszcza przy prognozach ...