Po raz pierwszy banki wysyłają zbiorcze zestawienia opłat związanych z rachunkiem klientów. To wymóg znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych, która nałożyła na podmioty prowadzące rachunki nowe obowiązki, w tym przekazywanie zestawienia takich opłat. Nowe przepisy mają ułatwić klientom porównanie opłat związanych z prowadzeniem konta w różnych bankach.

Banki mają obowiązek wysyłania zestawienia co najmniej raz w roku. Trwa właśnie wysyłka informacji, klienci otrzymują łączne zestawienia opłat za ich konto od sierpnia do końca października. Znalazły się w nich dane łączne o poniesionych kosztach rachunku, zapłacone i uzyskane odsetki. W szczegółowym zestawieniu wyliczone są m.in. koszty przelewów, wypłaty gotówki, obsługi karty płatniczej. Dzięki tym informacjom klienci mogą zobaczyć, ile dokładnie kosztowało ich posiadanie ROR-u.

– Wysyłkę zestawień zakończymy do końca 2018 roku – mówi Michał Tkaczuk z biura prasowego PKO BP. Do 17 grudnia bank wystawił ponad 10 mln zestawień – z czego ponad 77 proc. w bankowości elektronicznej, prawie 7 proc. wysłano na adres e-mailowy, a 16 proc. w formie papierowej. PKO BP zapowiada, że będzie wysyłał zestawienia raz w roku kalendarzowym wraz z miesięcznym wyciągiem konta.

Czytaj także: Banki w 2018: mało atrakcji, zaoszczędzić się nie dało

Wysyłka trwa też w BGŻ BNP Paribas. – 15 proc. wysyłanych zestawień będzie przekazanych klientom za pośrednictwem Poczty Polskiej, a 85 proc. w formie elektronicznej; mail lub poprzez bankowość elektroniczną – wylicza Magdalena Ostrowska z biura prasowego banku.

Podobnie jest w Pekao SA. – Zestawienie opłat zostało wysłane do klientów za okres 1.08. – 31.10. Ponad 45 proc. klientów otrzymało zestawienie drogą elektroniczną, a 55 proc. tradycyjnie przesyłką pocztową – informuje biuro prasowe banku.

Alior Bank do klientów z podpisaną umową ramową regulującą dostęp do kanałów elektronicznych (ok. 95 proc.) zestawienia opłat przekazuje w bankowości internetowej. Robi to co miesiąc. – Klient oprócz zwykłego wyciągu dostaje też zestawienie opłat za rachunek – tłumaczy Klaudia Klimkowska z biura prasowego Alior Banku.

Czy takie zestawienie budzi u klientów refleksje i chęć poszukania oszczędności? Czy chcą wyjaśnić, dlaczego tyle płacą? Banki twierdzą, że nie widać takich reakcji. Magdalena Ostrowska z BGŻ BNP Paribas zapewnia, że nie odnotowano żadnych reklamacji, a bank nie otrzymał „żadnych zapytań ze strony klientów odnośnie do tańszych ofert produktowych”. – Nie zanotowaliśmy większej liczby dyspozycji dotyczących zamknięć i przekształceń rachunków – zapewnia Michał Tkaczuk z PKO BP.

Biuro prasowe Pekao SA przyznaje, że były „śladowe ilości reklamacji”. – Klientom, którzy otrzymali zestawienie opłat w formie papierowej i nie są zadowoleni z tej formy przesyłania informacji, doradcy w oddziałach proponują uruchomienie bankowości elektronicznej – informuje bank. Klienci dopytują, czemu ma służyć przesłany dokument, i są zdziwieni, że oprócz wyciągów otrzymują dokument prezentujący łączne opłaty.

Klaudia Klimkowska z biura prasowego Alior Banku przyznaje, że w dużej części zestawienie opłat dubluje informacje dostępne na wyciągach bankowych, więc prawdopodobnie nie wpływa na zmianę postaw klientów. – W ciągu ostatniego kwartału nie zaobserwowaliśmy wzrostu liczby reklamacji klientów związanych z rachunkami – ocenia Klimkowska.

Przepisy mówią, że bank i firma prowadząca rachunek powinny wysyłać zestawienie co najmniej raz w roku. Większość banków wyśle je tylko raz w roku, ale np. Alior Bank wysyła je co miesiąc.