Numerem jeden w rankingu dziesiątki najwyżej oprocentowanych lokat terminowych z rocznym okresem deponowania jest lokata o tej samej nazwie oferowana przez Idea Bank. Depozyt można otworzyć bez obowiązku spełniania dodatkowych warunków. Na Lokatę NR 1 należy wpłacić od 500 zł do maksymalnie 1 mln zł.

O 0,1 pkt. proc. spadło oprocentowanie Nest Lokaty Lojalnej w Nest Banku. To kolejna z rzędu obniżka w ostatnim czasie. Obecnie oferowana przez bank stawka, to 2,55 proc. w skali roku. Z oferty skorzystać mogą wyłącznie właściciele Nest Konta. Dodatkowo obowiązkowe jest otrzymywanie regularnych wpływów pensji w minimalnej kwocie 1 tys. zł w przypadku osób fizycznych czy 6 tys. zł, jeśli mowa o klientach biznesowych. Przedsiębiorcy zobowiązani są też do regulowania płatności do ZUS albo US.

Niewiele mniej, bo 2,5 proc. w skali roku gwarantuje wszystkim klientom bez wyjątku Getin Bank. Oferta nie jest powiązana z żadnymi dodatkowymi warunkami, oprócz jednego – na lokatę muszą trafić nowe środki. Bank definiuje je jako nadwyżkę ponad złotowe środki klienta przechowywane na wszystkich jego rachunkach i lokatach na koniec dnia 10 marca 2019 roku. Na e-Lokatę na Nowe Środki przelać można od 500 zł do 1 mln zł.

Warto sprawdzić: Aktualna tabela oprocentowania lokat i kredytów w ROR

Na 2,3 proc. zysku w skali roku liczyć mogą posiadacze konta w Toyota Banku. Zakładając Lokatę Plus przelać na nią mogą najmniej 5 tys. zł. Bank nie stawia górnego progu wpłat.

W Banku Ochrony Środowiska na EKOlokacie Plus oprocentowanie wynosi 1,75 proc. w skali roku. Aby otrzymać dodatkowy bonus w wysokości 0,5 pkt. proc. – wystarczy, że klient będzie utrzymywał na koncie osobistym średniomiesięczne saldo w wysokości minimum 10 proc. kwoty lokaty w każdym podokresie (w każdym miesiącu kalendarzowym) trwania depozytu oraz w każdym miesiącu trwania lokaty dokonywać będzie transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę minimum 300 zł.

Dysponując nowymi środkami na depozycie w Alior Banku wypracować można 2,2 proc. dodatkowego zysku w skali roku. Lokatę na nowe środki założyć można bez otwierania rachunku osobistego. Na start wystarczy przelać minimum 1 tys. zł. Maksymalnie do 200 tys. zł. Nowe środki bank wylicza jako łączne saldo środków zgromadzonych na kontach, rachunkach oszczędnościowych i lokatach złotowych klienta w Alior Banku, według stanu na dzień 8 marca 2019 r.

PlusBank na lokacie zakładanej w systemie bankowości elektronicznej i mobilnej, Credit Agricole w ofercie na nowe środki i Santander Consummer Bank na Lokacie na nowe środki płacą swoim klientom 2 proc. w skali roku. Nowe środki w Credit Agricole stanowią przyrost salda w stosunku do stanu środków zgromadzonych na koncie klienta na dzień 31 stycznia 2019 r. W Santanderze – 1 marca 2019 r. Minimum wpłat na depozyty wynosi 1 tys. zł. Maksymalny przelew w Credit Agricole wynosi 100 tys. zł. W Santander Consummer Banku – 4 mln zł, PlusBank nie ma za to żadnych ograniczeń. Tylko Santander nie wymaga posiadania konta bankowego.

Warto sprawdzić: Najlepsze lokaty bankowe na pół roku

1,9 proc. w skali roku zarobić można na Lokacie Horyzont Zysku w Banku Millennium. Mogą się na niej znaleźć nowe środki od 1 tys. do 100 tys. zł. Ich saldo bank wylicza na koniec 16 października 2018 r. Wymagany jest ROR.

Eurobank na Lokacie terminowej zakładanej przez aplikację mobilną gwarantuje zysk rzędu 1,55 proc. w skali roku. Obowiązkowe jest posiadanie rachunku z oferty banku. Minimalna kwota wpłaty na pojedynczy depozyt wynosi 200 zł. Nie ma innych ograniczeń.

W BGŻOptima i BGŻ BNP Paribas oprocentowanie na Lokacie Klasycznej i Lokacie Progresywnej wynosi 1,3 proc. w skali roku. Na depozyty wystarczy wpłacić minimum 1 tys. zł, bez ograniczeń w kwocie maksymalnej. W obu bankach klient musi prowadzić ROR.