Co zrobić, gdy bank zablokuje środki na koncie?

Niezapłacony mandat, kredyty czy podatek, może być przyczyną blokady środków na rachunku.

Publikacja: 05.04.2019 13:46

Co zrobić, gdy bank zablokuje środki na koncie?

Foto: Adobe Stock

Są sytuacje, kiedy bank ma obowiązek zablokować nasze kont. Co zrobić w takiej sytuacji?. Co wolno bankom, a co jest niezgodne z prawem?

Warunkiem odblokowania środków na rachunku jest spłata długu. W przypadku braku możliwość finansowych trzeba skontaktować się z wierzycielem np. komornikiem w celu ustalenia rozwiązania problemu.

Egzekucja

Bank blokuje rachunek na wniosek organu egzekucyjnego np. komornika, Urzędu Miasta, ZUS-u, Izby Celnej, Urzędu Skarbowego. I tak, jeśli zalegamy z mandatem, blokada następuje na wniosek Urzędu Skarbowego, jeśli nie spłacamy kredytów na wniosek komornika. Bank nie musi nas poinformować o zajęciu konta. Zajmuje po prostu wskazaną w egzekucji kwotę. Na odpowiedź z banku, dlaczego dane suma został zablokowana możemy poczekać nawet do 7 dni roboczych.

Powiadomienie o egzekucji wysyła komornik czy inny podmiot, który dokonał zajęcia. Jest ono wysyłane listem poleconym, a nawet, jeśli nie zostanie dostarczony, ale nie wróci do nadawcy, to zgodnie z Kodeksem prawa Administracyjnego po 2 tygodniach uznaje się go za doręczony. Warto, więc by adres zamieszkania i adres do korespondencji był takie samie. Jeśli natomiast nie dostaniemy takiego powiadomienia, mamy podstawę do tego, aby złożyć skargę na działanie komornika.

Skargę powinno się wnieść bezpośrednio u komornika, który zlecił egzekucję w ciągu 7 dni od momentu wykonania czynności przez komornika. Skargę rozpatruje sąd, przy którym działa komornik. Prawo nie określa czasu, ile czasu powinna być prowadzona egzekucja. Sprawa jest prowadzona aż do całkowitego spłacenia długu. Czasem może zdarzyć się, że postepowanie egzekucyjne zostanie umorzone.

Bankowe perypetie

Kwota należną do spłaty możesz sprawdzić logując się w systemie bankowości internetowej swojego banku. Pozostała do spłaty, a więc zablokowaną przez bank kwota powinna być w zakładkę dotyczącą szczegółów salda. W momencie, gdy bank pobierze całą należną kwotę konto powinno zostać automatycznie odblokowane. Bank ma 7 dni na przekazanie należność odpowiedniej instytucji, co oznacza, iż przez ten okres możemy w saldzie konta widzieć blokadę środków.

Jeśli zadłużenie zostanie spłacone w całości komornik czy urząd skarbowy powinien wysłać do banku dokumenty stwierdzające, że rachunek wcześniej zablokowany można zwolnić. Jeśli nie mamy takich środków trzeba udać się do odpowiednie jednostki w celu uregulowania zaległej płatności, ewentualnie porozumienia się, co do sposobu jej zapłaty. Nasz rachunek bankowy może być blokowany tak długo, dopóty nie spłacimy swojego zadłużenia wobec wierzyciela w całości, lub do momentu, aż wierzyciel zadecyduje o odwołaniu działań komornika poprzez złożenie wniosku o umorzenie lub zakończenie egzekucji komorniczej. Warto widzieć, że bank nie powinien pobrać żadnej opłaty za realizację tytułu wykonawczego.

Wyjątek stanowią firmy. Zajęcie egzekucyjne na koncie bankowym związane jest z pewnymi konsekwencjami. Może się zdarzyć, iż pociągnie za sobą dodatkowe skutki w relacji z bankiem np. bank może wymówić nam umowę o lnie kredytową w koncie czy o kartę kredytową. Oceni nas, jako mało wiarygodnych.

Kwota wolna od zajęcia

Komornik nie może zająć nam całej wypłaty. Obowiązuje go nakaz pozostawienia tzw. kwoty wolnej od potrąceń. Dotyczy wszystkich rachunków dłużnika: oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych. Kwota, której nie może zająć komornik, jest stała, niezależnie od tego, czy dług się powiększy albo czy liczba zadłużeń danej osoby wzrośnie. Różni się ona w zależności od rodzaju umowy o pracę oraz z tytułu powstał jego dług. W każdym roku kwota wolna od zajęcia przez komornika jest zależna od wynagrodzenia minimalnego. Trzeba ją, zatem wyliczać w odniesieniu do pensji minimalnej, która w 2019 roku wynosi – 2250 zł brutto, czyli 1663,78 zł netto.

Kwota wolna od potraceń dotyczy tylko umowy o pracę, w przypadku umowy o dzieło i umowa zlecenie kwota wolna od potrąceń komorniczych wynosi 0 zł. Co do zasady komornik może zabrać z umowy zlecenie całą kwotę zarobioną w ten sposób. Chyba, że wykażemy, że jest to umowa powtarzalna i jest naszym jedynym dochodem. Upraszczając chodzi tu o to, że powtarzalną umowę zlecenie traktuje się jak wynagrodzenie z umowy o pracę.

Kwota wolna od potrąceń komorniczych (w zł)
Osoba pracująca na pełny etat1633.78
Osoba pracująca na pełny etat – alimentacyjna653.51
Osoba pracująca na 1/2 etatu816.89
Osoba pracująca na 1/2 etatu – alimentacyjna326.75
Osoba pracująca na 1/4 etatu408.45
Osoba pracująca na 1/4 etatu – alimentacyjna163.38
Osoba pracująca na 3/4 etatu1225.33
Osoba pracująca na 3/4 etatu – alimentacyjna490.13
Osoba pracująca na umowę o dzieło0
Osoba pracująca na umowę o dzieło – alimentacyjna0
Osoba pracująca na umowę zlecenie0
Osoba pracująca na umowę zlecenie – alimentacyjna0

Osoby zatrudnione na niepełny etat są chronione tak samo, jak te, które pracują na pełny etat, ale ochrona wynagrodzenia jest proporcjonalnie mniejsza do jego wysokości. Czyli, im mniejszym wymiarze godzin, tym mniejsza kwota wypłaty będzie podlegała ochronie przed zajęciem komorniczym.

Warto sprawdzić: Który wierzyciel pierwszy po gotówkę

Na wysokość kwoty chronionej przed egzekucją komorniczą wpływa także rodzaj zadłużenia. Jeżeli zadłużenie powstało na skutek niespłacanych alimentów, komornik musi pozostawić na do dyspozycji równowartość 40 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli natomiast zadłużenie powstało z innego tytułu, komornik musi zostawić 100 proc. minimalnego wynagrodzenia. Kwota wolna nie dotyczy sytuacji gdy komornik zajmuje zwrot podatku. Wszystkie zwroty z podatku podlegają zajęciu przez komornika, w tym również ulga na dzieci.

W przypadków, gdy pobieramy emeryturę komornik ma prawo do zajęcia kwoty 25 proc. z kwoty otrzymywanej emerytury, a kwota wolna od zajęć w wysokości 75 proc. minimalnej emerytury. Podobnie jest w przypadku renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub też z powodu częściowej niezdolności. Gdy jesteśmy na zasiłku chorobowym komornik zająć maksymalnie 25 proc. zasiłku za długi niealimentacyjne oraz maksymalnie 60 proc. zasiłku za długi alimentacyjne.

Ustawowo wszystkie świadczenia o charakterze socjalnym także alimenty są w całości zwolnione z egzekucji komorniczych.

Informację o długach można pobrać z:

 • BIK – Biuro Informacji Kredytowej
 • BIG – Biuro Informacji Gospodarczej
 • RDN – Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Rachunek firmowy

Na rachunku firmowym nie występuje kwota wolna od zajęcia. Jeżeli jako osoba prowadząca działalność gospodarczą jesteś posiadaczem rachunku firmowego, to komornik dokonując zajęcia ma prawo zająć wszystkie środki na nim zgromadzone. Jedynym wyjątkiem, kiedy przedsiębiorca może podjąć pieniądze jest potrzeba dokonania bieżących wypłata pracownikom firmy. Pieniądze w wysokości potrzebnej na pokrycie wynagrodzeń za pracę wraz z kosztami podatków oraz składek społecznych będą zwolnione posiadaczowi rachunku dopiero wówczas, gdy przedłoży on w banku listę płac.

Prawo

Podstawą prawną na zajęcie środków jest Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeks Postępowania Cywilnego.

Świadczenia wolne od zajęć

 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenia gotówkowe wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych,
 • świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej,
 • świadczenia z programu Rodzina 500 plus.

Przyczyny blokady środków na rachunku bankowym

 • zaległości finansowej wobec organów państwowych,
 • egzekucji komorniczej,
 • nieuregulowanego kredytu hipotecznego,
 • nieuiszczonych mandatów i kar.

Konsekwencje niespłacenia pożyczki

 • monity,
 • odsetki od pożyczki,
 • wizyta windykatora,
 • egzekucja komornicza,
 • Informacja o długu w BIK, KRD, ERIF i BIG.

Należność komornika

Komornik, który ściąga od dłużnika należności pieniężne, potrąca sobie z każdej wyegzekwowanej kwoty należną mu opłatę na koszty komornicze. Od 1 stycznia 2019 r. wynosi ona 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Minimalna opłata wynosi przy tym 300 zł, a w niektórych przypadkach 200 zł, ( gdy do wyegzekwowania należności doszło wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego).

Są sytuacje, kiedy bank ma obowiązek zablokować nasze kont. Co zrobić w takiej sytuacji?. Co wolno bankom, a co jest niezgodne z prawem?

Warunkiem odblokowania środków na rachunku jest spłata długu. W przypadku braku możliwość finansowych trzeba skontaktować się z wierzycielem np. komornikiem w celu ustalenia rozwiązania problemu.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konta Bankowe
Duża awaria Blika. Problemy zgłaszają klienci mBanku, Millennium czy Pekao
Konta Bankowe
Sześć banków pod lupą UOKIK. Dlaczego ofiary nie odzyskują pieniędzy?
Konta Bankowe
Banki tną oprocentowanie lokat. Średnio jest już ono znacznie poniżej 5 proc.
Konta Bankowe
Banki, które najwięcej zarobiły na kredycie 2%
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Konta Bankowe
Banki w końcu zaczynają wprowadzać klucze U2F. Hakerom będzie trudniej
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał