Kapitał w kwocie 10 tys. zł zdeponowany na lokacie półrocznej może przynieść jego właścicielowi zysk w wysokości 162 zł.

Najlepsze oferty banków, to lokaty z oprocentowaniem sięgającym 4 proc. w skali roku. W przypadku depozytów 6 miesięcznych, tylko jeden bank jest w stanie zagwarantować oszczędzającym właśnie taką stawkę.

Nest Bank kieruje swoją ofertę do nowych klientów. Zapłaci im na Nest Lokacie Witaj 4 proc. w skali roku, jeśli ci założą ROR i zadeklarują regularne wpływy na rachunek w kwocie minimum 1 tys. zł (klienci indywidualni) lub 6 tys. zł (osoby prowadzące działalność gospodarczą) oraz regularnie będą realizować przelewy do US i ZUS (obowiązkowy warunek dla klientów biznesowych). Na pojedynczy depozyt można wpłacić od 1 tys. zł do 10 tys. zł.

Lokata Na Nowe Środki Plus, to produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Banku. Zarobić można na niej 3,4 proc. w skali roku, a zainwestować od 500 zł do 1 mln zł. Za nowe środki uważa się nadwyżkę kapitału ponad saldo wszystkich środków posiadanych przez klienta na rachunkach w Idea Banku liczonego na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił wpływ środków na rachunek Lokaty Na Nowe Środki Plus.

Warto sprawdzić: Najlepsze lokaty na 3 miesiące

Oprocentowanie w wysokości 2,4 proc. w skali roku na Lokacie Sprint oferuje swoim stałym klientom Toyota Bank. Limit wpłaconych na depozyt środków ogranicza się do kwot z przedziału od 3 tys. zł do 18 tys. zł. Jeden klient może założyć nawet dziesięć lokat.

Równe 2 proc. w skali roku gwarantuje Bank Ochrony Środowiska. EKOlokata Zyskowna dostępna jest dla posiadaczy konta. Warunkiem otrzymania odsetek w tej wysokości jest aktywne korzystanie z karty debetowej wydanej do rachunku i wpłata na depozyt nowych środków. Ich saldo bank ustala w momencie otwierania lokaty jako nadwyżkę środków ponad sumę środków zgromadzonych na rachunkach klienta na dzień 31 marca 2019 r. Przelać można od 1 tys. zł do 200 tys. zł. W tym przypadku również założyć można więcej niż jedną lokatę.

W Millennium i Credit Agricole osoby, które założą odpowiednio Lokatę Horyzont Zysku lub Lokatę terminową w Ofercie na nowe środki zarobią 1,7 proc. w skali roku. Wystarczy posiadać w danym banku konto osobiste i na depozyt wpłacić od 1 tys. zł do 100 tys. zł. Nowe środki w Credit Agricole wyliczane są jako środki, które stanowią przyrost salda w stosunku do stanu środków zgromadzonych na koncie klienta na dzień 28 lutego 2019 r. W Banku Millennium dniem bazowym jest 17 października 2018 r.

Bez żadnych dodatkowych warunków, a przede wszystkim zakładania konta, można otworzyć e-Lokatę Tradycyjną w Getin Banku. Oprocentowanie depozytu wynosi 1,65 proc. w skali roku. Na lokatę można wpłacić minimum 500 zł (nie ma kwoty maksymalnej).

Warto sprawdzić: Aktualna tabela oprocentowania lokat i kredytów w ROR

PlusBank i mBank na lokatach półrocznych płacą swoim ubankowionym klientom 1,5 proc. w skali roku. mBank wymaga wpłaty nowych środków, a PlusBank założenia depozytu za pomocą aplikacji mobilnej. Na start na lokaty należy przelać minimum 1 tys. zł (bez górnego progu wpłat).

W BGŻOptima na Lokacie Elastycznej oszczędności wypracować mogą 1,4 proc. zysku w skali roku. Do otwarcia lokaty potrzebny będzie ROR i kapitał w minimalnej wysokości 1 tys. zł.

Mniej niż przed miesiącem zarobią klienci BNP Paribas. Oprocentowanie Lokaty Promocyjnej spadło z 1,4 proc. do 1,3 proc. w skali roku. Tyle samo zysku oferuje eurobank na Lokacie mobilnej. Ranking najlepszych lokat na 6 miesięcy zamyka Santander Consummer Bank z Lokatą Online Nowe Środki. Jej oprocentowanie wynosi 1,2 proc. w skali roku.