Byli klienci Raiffeisen Polbanku mają niespodziewane problemy

Około 80 tysięcy osób z kredytem hipotecznym w dawnym Raiffeisen Polbanku trafiło do Raiffeisen Bank International i dla niektórych zaczęły się schody.

Publikacja: 29.05.2019 13:32

Byli klienci Raiffeisen Polbanku mają niespodziewane problemy

Foto: Bloomberg

Jesienią ubiegłego roku Bank Raiffeisen Polbank znikał z polskiego rynku finansowego. Większość jego klientów automatycznie przeszła pod skrzydła BGŻ BNP Paribas (od kwietnia BNP Paribas).

Jednak duża grupa klientów z kredytem hipotecznym – na dziś szacowana na 80 tys. osób z zadłużeniem sięgającym ok. 13 mld zł trafiła do Raiffeisen Bank International z siedzibą w Wiedniu. Dla polskich klientów powstał oddział w naszym kraju.

Warto sprawdzić: Co zrobić, gdy bank zablokuje środki na koncie?

Czasochłonne zaświadczenie

Jednym z nich jest pan Wojciech, który 12 lat temu wziął kredyt we frankach szwajcarskich jeszcze w Polbanku na zakup mieszkania w Warszawie. – Po pierwszej fuzji mieliśmy z bankiem problemy, a teraz to już prawdziwe wysokie schody – mówi pan Wojciech.

Jeszcze przed zmianami właścicielskimi w Raiffeisen Polbanku złożył wniosek o przeniesienie hipoteki z mieszkania, na większy dom. – Chcę sprzedać mieszkanie i dlatego zależało mi na wyczyszczeniu hipoteki – opowiada mężczyzna.

Dom, na który ma być przeniesienie obciążenie na rzecz banku jest znacznie więcej wart niż mieszkanie, dlatego bank nie zrobił problemu. – Obciążenie hipoteki tej nieruchomości nastąpiło pod koniec 2018 roku tuż po bankowej fuzji – opowiada czytelnik. Jego zdaniem ten fakt, miał związek z jego późniejszymi problemami. – Raiffeisen Bank International (RBI) zaczął się ociągać z wydaniem zaświadczenia o uwolnieniu hipoteki mieszkania. – Liczne kontakty telefoniczne i mailowe nie pomagały. Nikt nie potrafił mi wyjaśnić, dlaczego to tak długo trwa i co jest powodem opóźnień – opowiada. Czekał na nie ponad cztery miesiące. Dlaczego to tak długo trwało?

Jak informuje Łukasz Piasta reprezentujący RBI każdy przypadek bank traktuje indywidualnie i z należytą starannością, stara się realizować dyspozycje w możliwie najkrótszym czasie. – Oczywiście – nie jest normą realizacja dyspozycji w okresie czterech miesięcy. Mogą się jednak zdarzyć przypadki, w których – ze względu na swoją złożoność – realizacja dyspozycji trwa dłużej niż by tego oczekiwał klient – przyznaje Łukasz Piasta.

Niestandardowe przypadki

Podkreśla, że w takich niestandardowych przypadkach klient składający dyspozycję jest jednak informowany o opóźnieniu czy powodach braku realizacji w krótszym terminie. – Może być też tak, że na czas realizacji dyspozycji może składać się również konieczność spełnienia przez klienta niezbędnych warunków – a na ten czas bank już wpływu nie ma – uważa przedstawiciel RBI.

I podkreśla, że z uwagi na wielkość oraz złożoność transakcji rozłączenia banków w związku z przejęciem wydzielonej części Raiffeisen Polbank przez BNP Paribas w ubiegłym roku, mogły wstępować opóźnienia w realizacji dyspozycji – za co bank przeprasza.

– Jednak w chwili obecnej – pół roku po podziale, sytuacja się unormowała – zapewnia Łukasz Piasta. Podkreśla, że klient zawsze może skontaktować się z bankiem za pomocą dostępnych kanałów – infolinia, bankowość internetowa, email oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat etapu realizacji złożonej przez niego dyspozycji.

Inne banki z reguły zaświadczenie o uwolnieniu hipoteki wydają w terminie od kilku dni do miesiąca. – Wysyłamy je listem poleconym na adres korespondencyjny klienta i są one wydawane bezpłatnie – tłumaczy Joanna Majer-Skorupa, zastępca rzecznika prasowego ING Banku Śląskiego.

Są skargi na polski oddział

Pan Wojciech zastanawia się jak to możliwe, że polski nadzór finansowy zgodził się na przejęcie portfela kredytów hipotecznych Bank Raiffeisen Polbank przez zagraniczny bank. – Czy teraz w razie innych kłopotów na Raiffeisen Bank International mam się skarżyć w Wiedniu? – pyta czytelnik.

Jacek  Barszczewski, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) tłumaczy, że Komisja wydała decyzję administracyjną m.in. w sprawie zezwolenia na podział Raiffeisen Bank Polska SA, wskazania warunków, które w interesie dobra ogólnego oddział Raiffeisen Bank International AG musi spełnić przy prowadzeniu działalności na terytorium RP oraz zezwolenia na połączenie Raiffeisen Bank Polska SA i Raiffeisen Bank International AG.

– Podejmując decyzję w tej sprawie KNF uwzględniła w szczególności należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych klientów Raiffeisen Bank Polska SA, w tym w interesie dobra ogólnego nałożyła na oddział Raiffeisen Bank Polska SA, który kontynuuje obsługę dotychczasowych klientów Raiffeisen Bank Polska SA, określone warunki prowadzenia działalności na terytorium RP – zapewnia przedstawiciel KNF.

Dodaje, że obecnie Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce (RBI) jest oddziałem instytucji kredytowej Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu. I zgodnie z prawem bankowym nadzór nad działalnością instytucji kredytowej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział sprawują co do zasady właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego.

KNF i ograniczone środki nadzorcze

– W myśl ust. 2 ww. artykułu w gestii KNF pozostaje nadzór nad utrzymywaniem przez oddział płynności płatniczej. Art. 141a dopuszcza zastosowanie przez KNF ograniczonych środków nadzorczych jedynie w wypadku naruszenia przez oddział przepisów polskiego prawa w zakresie regulowanym przepisami ustawy prawo bankowe – wyjaśnia Jacek  Barszczewski.

Przyznaje też, że do KNF po przeprowadzonych zmianach (po 5 listopada 2018 r.) wpływały sygnały i informacje od klientów dotyczące wykonywania operacyjnej działalności przez RBI na terytorium Polski. Urząd zwracał się w tej sprawie do Dyrektora Generalnego Oddziału z wnioskiem o zbadanie sprawy i ustosunkowanie się do sygnalizowanych przez klientów banku zastrzeżeń.

Oddział m.in. rozszerzył funkcjonalność bankowości elektronicznej oraz zwiększył zasoby kadrowe infolinii i przeprowadził dodatkową akcję informacyjną skierowaną do kredytobiorców i współkredytobiorców. – Na bieżąco analizujemy wszystkie wpływające sygnały o charakterze skargowym. Należy jednak podkreślić, że UKNF nie rozpatruje indywidualnych skarg i zastrzeżeń, nie ma bowiem uprawnień do władczej ingerencji w przedmiot sporu pomiędzy podmiotem nadzorowanym a jego klientami – mówi rzecznik KNF. I wyjaśnia, że otrzymywane informacje dotyczące działalności podmiotów nadzorowanych wykorzystywane są w ramach działań nadzorczych zgodnie z ustawowymi kompetencjami. Skargi i wnioski wynikające z nieuwzględnienia, w trybie rozpatrywania reklamacji, indywidualnych roszczeń klienta przez podmioty rynku finansowego, w tym oddziały instytucji kredytowych przyjmuje Rzecznik Finansowy.

Warto sprawdzić: Dziś tani kredyt, jutro kosztowny problem

UOKiK

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpływają skargi od przeniesionych klientów z Raiffeisen Polbanku do Raiffeisen Bank International.

– Aktualnie mamy ok. 70 sygnałów. Prowadzimy postępowanie wyjaśniające. Na razie jest to postępowanie w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcy. Napływają różne skargi, przede wszystkim konsumenci skarżą się na jednostronną zmianę rachunków do spłaty rat kredytu (przesyłanie informacji o zmianach rachunku do spłaty zobowiązania listem zwykłym), pomimo że zawarte z umowy wskazywały, że takie zmiany warunków umowy mogą odbyć się tylko aneksem – wylicza Agnieszka Orlińska, z biura prasowego UOKiK.

Pan Wojciech ostatecznie dostał zaświadczenie o uwolnieniu hipoteki pod koniec kwietnia. Czekał na nie ponad cztery miesiące.

Jesienią ubiegłego roku Bank Raiffeisen Polbank znikał z polskiego rynku finansowego. Większość jego klientów automatycznie przeszła pod skrzydła BGŻ BNP Paribas (od kwietnia BNP Paribas).

Jednak duża grupa klientów z kredytem hipotecznym – na dziś szacowana na 80 tys. osób z zadłużeniem sięgającym ok. 13 mld zł trafiła do Raiffeisen Bank International z siedzibą w Wiedniu. Dla polskich klientów powstał oddział w naszym kraju.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konta Bankowe
Protest bankomatów. Dziś w Euronecie można pobrać mniejszą kwotę
Konta Bankowe
Z niechcianym przelewem mogą być problemy. To nie jest „nieoczekiwany prezent”
Konta Bankowe
Duża awaria w Alior Banku. Klienci mają problemy ze stroną internetową i aplikacją
Konta Bankowe
Duża awaria Blika. Problemy zgłaszają klienci mBanku, Millennium czy Pekao
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Konta Bankowe
Sześć banków pod lupą UOKIK. Dlaczego ofiary nie odzyskują pieniędzy?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży