Do połowy września 17 banków komercyjnych zgłosiło do UKNF potrzebę dodatkowego czasu na migrację.

– Część podmiotów mogła wysłać informacje w piątek, dane mogą nie być kompletne – poinformował nas Jacek Barszczewski, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego.

W połowie września weszły w życie przepisy wdrażające dyrektywę unijną dyrektywę PSD2 (Payment Services Directive), które wprowadziły nowe wymagania dotyczące potwierdzania tożsamości m.in. przy korzystaniu z bankowości elektronicznej i płatnościach mobilnych, by ograniczyć oszustwa.

Warto sprawdzić: Zmiany w bankach to okazja dla oszustów. KNF ostrzega

Celem nowych przepisów jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów i lepsze chronienie ich przed nadużyciami finansowymi w obrocie bezgotówkowym oraz zwiększenie szybkości realizacji płatności bezgotówkowych.

Nowe uregulowania zobowiązują dostawców usług płatniczych (w tym banki, SKOK-i i instytucje płatnicze) m.in. do wprowadzenia dwustopniowego uwierzytelniania na etapie uzyskiwania dostępu do konta internetowego, dokonywania transakcji i płatności internetowych.

Spodziewane opóźnienie

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) spodziewała się informacji o opóźnieniach terminu wejścia w życie zmian w bankowości internetowej.

– Z naszego sierpniowego komunikatu wynikało, że podmioty, które potrzebują więcej czasu na wdrożenie rozwiązań SCA (w zakresie silnego uwierzytelniania) zgodnych z rozporządzeniem, powinny poinformować o tym KNF przed 14 września – tłumaczy Jacek Barszczewski.

Z uwagi na ustawową tajemnicę zawodową Urząd KNF nie może przekazać szczegółowych informacji na temat wniosków poszczególnych banków dotyczących opóźnienia terminu wdrożenia rozwiązań w zakresie silnego uwierzytelniania (SCA).

– Z informacji UKNF wynika jednak, że banki, jako wydawcy instrumentów płatniczych, są przygotowane na wdrożenie nowych rozwiązań w terminie, a przedłużenie terminu wdrożenia rozwiązań SCA będzie uzasadnione koniecznością dostosowania się do nowych przepisów po stronie acquirerów, czyli agentów rozliczeniowych (podmioty, które rozliczają działając na rzecz akceptantów/sprzedawców transakcje instrumentami płatniczymi) – dodaje rzecznik KNF.

Warto sprawdzić: Duże zmiany w logowaniu. Jak to wygląda w głównych bankach

Do poniedziałku 17 banków komercyjnych zgłosiło do UKNF potrzebę dodatkowego czasu na migrację, w tym wiele z nich przedstawiło plan migracji.

– Komisja w ramach działań nadzorczych będzie ustalać indywidualnie z poszczególnymi podmiotami „plany migracji”, w tym harmonogramy – mówi Jacek Barszczewski.

Zdradza też, że terminy – do czasu wypracowania w ramach EBA wspólnego podejścia w tej kwestii – nie są na razie przedmiotem ustaleń pomiędzy KNF a podmiotami nadzorowanymi.

– Z pewnością nie będzie to jednak zależeć wyłącznie od woli czy deklarowanych potrzeb tych podmiotów. Problemem nie jest stopień przygotowania samych banków – wydawców kart płatniczych, ale wszystkich uczestników rynku e-commerce – w tym organizacji kartowych, agentów rozliczeniowych i samych merchantów – nie wszyscy z tych użytkowników są podmiotami nadzorowanymi. Spodziewamy się, że zdecydowana większość banków – wydawców kart płatniczych – zwróci się do KNF ze stosowanym zawiadomieniem – tłumaczy rzecznik KNF.