Wpłatomat jak policjant. Zatrzymuje fałszywki

Wpłatomat zatrzymuje podrobione banknoty. Zdarza się też, że kwestionuje brudne, zniszczone i uszkodzone.

Publikacja: 15.08.2018 19:01

Wpłatomat jak policjant. Zatrzymuje fałszywki

Foto: Adobe Stock

Od sześciu tygodni banki i firmy, które mają sieci urządzeń ATM obowiązuje zarządzenie NBP w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

Czytaj także: Bankomat potrafi zrobić coraz więcej

Zgodnie z nim wpłatomaty mogą zatrzymywać banknoty, co do których mają podejrzenia, że nie są autentyczne. Później prawdziwość banknotu bada bank, a jeśli nie jest w stanie tego ustalić odsyła gotówkę do NBP. Sześć tygodniu po wprowadzeniu nowych regulacji zapytaliśmy banki o skalę zatrzymań banknotów w ich wpłatomatach. Większość z zapytanych nie chciał podzielić się danymi.

– Nie prowadzimy w tej chwili takich szczegółowych statystyk – poinformował Miłosz Gromski, z ING Banku Śląskiego. Ten bank ma 646 wpłatomatów własnych i 237 co–brand z Planet Cash. Miłosz Gromski zdradził, że najczęstszą przyczyną zatrzymania banknotów jest zator spowodowany złą jakością banknotów lub pojawiającym się ciałem obcym w deponowanej wpłacie (spinacze, gumki recepturki, paragony, rybie łuski).

– W każdej sytuacji klient może złożyć reklamację, która będzie rozpatrywana w standardowym trybie reklamacyjnym – tłumaczy przedstawiciel ING Banku Śląskiego. Joanna Fatek, z PKO BP, który ma 1046 bankomatów z funkcją wpłat, zdradziła, że główną przyczyną zatrzymania banknotów jest niewłaściwe ich ułożenie przez klienta, pojawienie się dodatkowych elementów w pliku banknotów, jak kartki papieru, bilety, spinacze, monety itp., włożenie większej liczby banknotów niż dopuszczalna ale też umieszczanie w kasecie pogniecionych czy zniszczonych banknotów.

– Nasze wpłatomaty posiadają moduł potwierdzenia autentyczności, nie ma możliwości, aby urządzenia te przyjęły banknoty fałszywe. Natomiast banknoty zniszczone, dla których możliwe jest potwierdzenia ich autentyczności, a które nie powinny ponownie trafić do dalszego wykorzystania, deponowane są w tzw. kasecie zrzutowej, z której banknoty nie trafiają do ponownego obiegu – tłumaczyła przedstawicielka PKO BP.

Czytaj także: Cash back bywa lepszy od bankomatu

Także Ewa Miziołek z Euronet Polska zauważa, że zatrzymanie banknotu wynikać może m.in. z jego mechanicznego uszkodzenia lub zabrudzenia.

– Zarówno bankomaty jak i wpłatomaty należące do Euronet Polska wyposażone są w systemy rejestrujące każdy możliwy szczegół transakcji, tak aby nawet w przypadku jej nagłego przerwania można było zweryfikować dokładny przebieg całego procesu, a reklamację uznać na korzyść klienta- zapewnia Ewa Miziołek.

Okres rozpatrzenia reklamacji jest uzależniony od umowy zawartej pomiędzy Euronet, a danym bankiem. Podczas składania reklamacji klient otrzymuje informację o maksymalnym terminie jej rozpatrzenia.

– Klient zawsze ma prawo do reklamacji i wszelkie nieprawidłowości związane z przebiegiem transakcji powinien natychmiast zgłosić do Działu Obsługi Klienta czy też może zgłosić zdarzenie również w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.euronetpolska.pl (w zakładce kontakt) – wyjaśnia Ewa Miziołek.

Mariusz Sidoryk, menadżer obrotu gotówkowego w BZ WBK zapewnia, że jego bank wypełnia postanowienia Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP dotyczącego obrotu gotówkowego w Polsce, m.in. zobowiązujące operatorów wpłatomatów do zatrzymywania w urządzeniach samoobsługowych banknotów podejrzanych co do autentyczności i instaluje stosowne oprogramowanie w swojej sieci urządzeń.

– Proces obsługi zatrzymanych banknotów we wpłatomatach BZWBK został zaprojektowany w sposób nie wymagający składania reklamacji przez klienta. W momencie zatrzymania banknotu urządzenie wyświetla informację na ekranie oraz drukuje potwierdzenie zatrzymania banknotu, a w procesie rozliczania urządzenia zatrzymane banknoty przechodzą dodatkową manualną weryfikację w Centrum Gotówkowym lub przekazywane są do dalszej ekspertyzy w NBP. Czas wyjaśnienia sprawy jest więc ściśle powiązany z terminem rozliczenia urządzenia – tłumaczy Mariusz Sidoryk.

Zapewnia, że rachunek klienta w takich przypadkach zostaje uznany dopiero po potwierdzeniu autentyczności. W przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy w NBP klient jest o tym informowany bez uznania rachunku.

– Niezależnie od przekazanych informacji klient zawsze ma możliwość złożenia reklamacji, chociaż pozostaje to bez wpływu na termin weryfikacji autentyczności zatrzymanych banknotów. W sieci BZWBK funkcjonuje 825 urządzeń przyjmujących wpłaty. Jedynie Raiffeisen Polbank podał, że dotąd ich urządzenia nie rozpoznały fałszywego banknotu.

W odpowiedzi na nasze pytania biuro prasowe NBP podało, że do końca ubiegłego tygodnia nie odnotowano zwiększonego napływu banknotów waluty polskiej w celu przeprowadzenia ekspertyzy, a w lipcu zanotowano nawet spadek liczby banknotów waluty polskiej przesłanych do ekspertyzy.

– W wyniku ekspertyz przeprowadzonych przez Centralę NBP, część banknotów okazuje się autentyczna- zdradza NBP. I podaje dane: w I półroczu 2017 roku. autentyczne banknoty stanowiły 33 proc. wszystkich banknotów przesyłanych do ekspertyzy, natomiast w I półroczu tego roku liczba autentycznych banknotów spadła do 12 proc.

– Malejąca liczba autentycznych banknotów potwierdza, że zmiana zarządzenia była uzasadniona – podkreśla biuro prasowe banku centralnego.

Podkreśliło też, że jeżeli ekspertyza wykazuje, że banknot jest fałszywy, to zostaje on zatrzymany w depozycie w Centrali NBP i zgodnie z przepisami, osobie, której zatrzymano fałszywy znak pieniężny, nie przysługuje prawo zwrotu jego równowartości.

– Czas oczekiwania na ekspertyzę banknotu wynosi średnio 10 dni roboczych od dnia otrzymania banknotu przez Centralę NBP. Należy jednak podkreślić, że w procesie weryfikacji znaków pieniężnych uczestniczą też banki i policja – tłumaczy NBP.

Od sześciu tygodni banki i firmy, które mają sieci urządzeń ATM obowiązuje zarządzenie NBP w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

Czytaj także: Bankomat potrafi zrobić coraz więcej

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konta Bankowe
Wysokie opłaty za konta nie powodują ich zamiany na rachunki podstawowe
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Konta Bankowe
Bankomaty oznaczą pieniądze, jeśli wykryją próbę kradzieży
Konta Bankowe
Bez ważnego dowodu na konto nie wejdziesz
Konta Bankowe
Przybywa miejsc, gdzie można wypłacić gotówkę
Konta Bankowe
Wpłacił 18 tys. zł wpłatomatem. Pieniądze trafiły do obcej osoby
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej