Banki Leszka Czarneckiego od dawna sprawiały kłopoty klientom, głównie z powodu kredytów frankowych oraz Getbacku. W 2017 r. do Rzecznika Finansowego wpłynęło 458 wniosków dotyczących Getin Noble Banku. To aż 12,7 proc. ogółu skarg na sektor bankowy, gdy tymczasem udział w rynku tego banku wynosi 3,9 proc. W tym roku skarg jest nieco mniej, bo 338, z czego z Getbackiem związanych jest 18.

Nie lepiej wygląda sytuacja w Idea Banku, na który w 2017 r. poskarżyło się 107 osób, czyli 3 proc. wszystkich wniosków, podczas gdy udział banku w rynku wynosi zaledwie 1,4 proc. Jednak w 2018 r. klienci zdecydowanie częściej skarżą się na Idea Bank, głównie z powodu obligacji Getbacku – z 350 skarg, które wpłynęły do Rzecznika Finansowego na Idea Bank, aż 250 dotyczy sprzedaży obligacji Getbacku.

Czytaj także: Co dzieje się z pieniędzmi po śmierci człowieka?

Tymczasem klienci, którzy mają lokaty w Getin Noble Banku i Idea Banku, niepokoją się ostatnim zamieszaniem wokół banków. Oba banki przynoszą obecnie straty, a do tego pojawiła się kwestia „przejęcia banku za 1 zł”, co podkręca nerwową atmosferę. Jednak klienci nie mają powodów do obaw. Depozyty w bankach są chronione przez państwo. Każdy, kto ma w którymkolwiek banku mającym siedzibę w Polsce mniej niż równowartość 100 tys. euro, ma pełną ochronę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Czyli jeśli doszłoby do upadłości banku, to BFG wypłaciłby każdemu deponentowi jego oszczędności do równowartości w złotych kwoty 100 tys. euro.

Podobnie chronione są pieniądze, jeśli doszłoby do procedury resolution. Mało tego: tutaj przepisy wprowadziły uprzywilejowanie depozytów powyżej 100 000 euro należących do klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do pozostałych zobowiązań. Oznacza to, że środki powyżej 100 000 euro klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw mogą pokrywać koszty przymusowej restrukturyzacji w ostatniej kolejności.

Idea Bank i Getin Noble Bank, chcąc zapobiec ucieczce klientów, oferują teraz atrakcyjne oprocentowanie lokat. Getin Noble Bank oferuje lokatę na 4 miesiące z oprocentowaniem 3,3 proc. rocznie. Jeszcze korzystniejszą ofertę ma Idea Bank, który w 3-miesięcznej lokacie Beztroska daje oprocentowanie 3,9 proc., czyli znacznie więcej niż inne banki.