Na lepsze lokaty niż te nie ma co liczyć do 2022 r.

Nie ma większych szans na zmiany w ofertach depozytowych banków. Te, na lokatach płacą dziś oszczędzającym maksymalnie do 4 proc. w skali roku. Najwięcej zarobić można na produktach zakładanych na okres kwartału czy sześciu miesięcy.

Publikacja: 18.11.2019 21:29

Na lepsze lokaty niż te nie ma co liczyć do 2022 r.

Foto: Adobe Stock

Powodem jest fakt, że Rada Polityki Pieniężnej wciąż utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa lombardowa wynosi 2,5 proc., redyskonta weksli 1,75 proc., referencyjna 1,50 proc., z kolei stopa depozytowa zaledwie 0,5 proc. Ekonomiści przewidują, że sytuacja nie zmieni się do 2022 r.

Warto sprawdzić: W co inwestować, żeby inflacja nie pożarła zysków

W rankingu lokat trzymiesięcznych zakładanych na kwotę 10 tys. zł zwycięża Nest Bank z Nest Lokatą Witaj. Na depozyt przelać można od 1 tys. zł do 10 tys. zł. Warunkiem koniecznym jest posiadanie lub założenie rachunku bankowego.

3,8 proc. w skali roku oferuje Idea Bank na Lokacie Happy. Produkt dedykowany jest nowym klientom, bez obowiązku korzystania z dodatkowych produktów banku. Co więcej, z umowy można zrezygnować w dowolnym momencie, bez ryzyka utraty wypracowanych odsetek. Kwota lokaty wynosi od 500 zł do 20 tys. zł.

Na 3,5 proc. w skali roku liczyć mogą nowi klienci zakładający ROR w mBanku. W Lokatę 3,5 proc. zainwestować można maksymalnie do 10 tys. zł. Minimum wpłat bank wyznaczył na kwotę 500 zł.

Osoby korzystające z usług bankowości mobilnej Getin Banku, za pomocą aplikacji mogą założyć Lokatę Mobilną z oprocentowaniem 3 proc. w skali roku. Z produktu można skorzystać mając do dyspozycji minimum 500 zł. Maksymalnie zainwestować można do 10 tys. zł. Lokatę Mobilną ma również Bank Millennium. Na swoim produkcie oferuje jednak nieco mniej niż Getin – 2,25 proc. w skali roku.

2 proc. i mniej

W BNP Paribas i Banku Ochrony Środowiska zarobić można 2 proc. w skali roku. Na Lokatą na Start, od pierwszego z nich, wpłacić można od 3 tys. zł do 200 tys. zł. W BOŚ kwota minimalna wynosi 1 tys. zł, zaś maksymalna 20 tys. zł. Aby założyć e-Lokatę Na Plusie obowiązkowy jest status nowego klienta. Podobny warunek stawia BNP Paribas.

Wpłat samych nowych środków wymaga Alior Bank. Płaci za nie 1,8 proc. w skali roku. Ich saldo bank wylicza na dzień 10 października 2019 r. Na depozyt wystarczy przekazać minimum 1 tys. zł (łączna kwota oszczędności na lokatach zakładanych na 92 dni nie może przekraczać 200 tys. zł).

Warto sprawdzić: Banki szaleją w walce o klientów. Nie daj się przekupić

Z 2 proc. do 1,7 proc. w skali roku spadło oprocentowanie Lokaty Nowa Kasa = Większy Zysk w PlusBanku. Produkt adresowany jest do obecnych i nowych klientów, którzy posiadają lub otworzą dowolny rachunek osobisty oraz zdeponują na lokacie nowe środki. Najniższy możliwy przelew wynosi 5 tys. zł. Maksymalna wartość lokaty wynosi 200 tys. zł. Nowe środki bank określa jako nadwyżkę ponad stan salda na wszystkich rachunkach oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych, których posiadaczem jest klient na dzień 22 lipca 2019 r.

Podobny poziom minimalnych oszczędności wymagany jest przez Toyota Bank, który za wpłatę 5 tys. zł na Lokatę Plus zapłaci 1,6 proc. w skali roku. Na początek trzeba mieć lub założyć konto bankowe (bez innych ograniczeń).

Nowe środkami stanowiące nadwyżkę ponad środki zgromadzone na produktach depozytowych i inwestycyjnych klienta w PKO w dniu 18 października 2019 r. warte są 1,5 proc. w skali roku. Na Lokatę na nowe środki wystarczy przelać 1 tys. zł.

Powodem jest fakt, że Rada Polityki Pieniężnej wciąż utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa lombardowa wynosi 2,5 proc., redyskonta weksli 1,75 proc., referencyjna 1,50 proc., z kolei stopa depozytowa zaledwie 0,5 proc. Ekonomiści przewidują, że sytuacja nie zmieni się do 2022 r.

Warto sprawdzić: W co inwestować, żeby inflacja nie pożarła zysków

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konta Bankowe
Z niechcianym przelewem mogą być problemy. To nie jest „nieoczekiwany prezent”
Konta Bankowe
Duża awaria w Alior Banku. Klienci mają problemy ze stroną internetową i aplikacją
Konta Bankowe
Duża awaria Blika. Problemy zgłaszają klienci mBanku, Millennium czy Pekao
Konta Bankowe
Sześć banków pod lupą UOKIK. Dlaczego ofiary nie odzyskują pieniędzy?
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Konta Bankowe
Banki tną oprocentowanie lokat. Średnio jest już ono znacznie poniżej 5 proc.
Konta Bankowe
Banki, które najwięcej zarobiły na kredycie 2%