Pieniądze na rachunku zmarłego. Mała kwota, duży problem

Za rachunki osób zmarłych na których została gotówka banki z reguły nie pobierają pieniędzy, ale bywa też inaczej. Pieniądze czekają na spadkobierców – przez 10 lat, a potem może się o nie upomnieć gmina, z której pochodziła zmarła osoba.

Publikacja: 27.10.2021 14:40

Pieniądze na rachunku zmarłego. Mała kwota, duży problem

Foto: Adobe Stock

Dwa złote i dwa grosze - tyle zostało na rachunku w Pekao SA pani Zofii, która zmarła w październiku. Kilka dni później rodzina zaniosła do banku akt zgonu.

- Postępowania spadkowego nie będziemy robić, bo mama nie zostawiła innego majątku. Co stanie się z tą gotówką? – zastanawia się pani Joanna, córka zmarłej kobiety.

Czytaj więcej

Testament to mało. Zadbajmy o pieniądze na wypadek śmierci

Paweł Jurek rzecznik Pekao SA mówi, że rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku następuje z dniem śmierci posiadacza lub z dniem jednoczesnej śmierci obu współposiadaczy rachunku wspólnego.

- Środki na rachunku zmarłego wchodzą w skład do masy spadkowej bez względu na ich wysokość. A za rachunek opłaty nie są pobierane – mówi Paweł Jurek.

Dodaje, że pieniądze, które zostały na koncie osoby zmarłej, a po które nie zgłosili się spadkobiercy mogą 10 lat leżeć na takim rachunku.

– Po tym czasie informujemy gminę, na terenie której mieszkała osoba zmarła, o tej gotówce i samorząd może wystąpić do sądu o jej przekazanie. To od gminy zależy czy to zrobi, czy też nie – podkreśla rzecznik Pekao SA.

Małe sumy wypłacą spadkobiercom

A jak jest w innych bankach? Aneta Borkowska, process manager z Credit Agricole mówi, że  wszystko zależy od kwoty, która jest na koncie. 

- Jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim i nie miała rozdzielności majątkowej, to połowa dostępnych środków wypłacana jest współmałżonkowi (na akcie zgonu jest informacja stan cywilny i dane współmałżonka, po tych danych następuje weryfikacja – tłumaczy Aneta Borkowska.

Dodaje, że pozostała część  środków to masa spadkowa. - Dla rachunków indywidualnych, jeżeli był ustanowiony zapis na wypadek śmierci, to wypłata jest zgodnie z tym zapisem. Jeżeli nie było zapisu na wypadek śmierci, to  wypłata następuje po przedstawieniu przez spadkobierców:  prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia – mówi Aneta Borowska.

Czytaj więcej

Pieniądze z OFE po śmierci, po które nikt się nie zgłasza

A gdy na koncie zostały drobne sumy? Jeżeli kwota nie przekracza 15 proc. przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw  bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku -  bank może wypłacić środki spadkobiercy ustawowemu zmarłego klienta z I grupy spadkowej (małżonek oraz dzieci zmarłego) bez dokumentów potwierdzających spadkobranie.

- Osoba taka musi napisać oświadczenie, że jest spadkobiercą ustawowym i podzieli się wypłaconą kwotą z pozostałymi spadkobiercami – dodaje przedstawicielka Credit Agricole.

Magdalena Ostrowska z ING Banku Śląskiego mówi, że po zgłoszeniu śmierci klienta rachunek posiadacza jest blokowany a pieniądze oczekują na zgłoszenie się osób do nich uprawnionych osób, które poniosły koszty pogrzebu, osób wskazanych w dyspozycji na wypadek śmierci, spadkobierców.

- Jeśli takie osoby się nie ujawnią to po sześciu miesiącach od zgłoszenia śmierci, bank powiadamia gminę ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, że ich mieszkaniec zmarł i posiadał rachunki, na których są pieniądze. A podstawą prawną takiego działania jest ustawa Prawo bankowe – mówi Magdalena Ostrowska.

Dodaje, że jeżeli na rachunku zmarłego są pieniądze, rachunek nie jest zamykany. - Zgodnie z regulacjami, do dnia dostarczenia do banku wiarygodnego dokumentu potwierdzającego śmierć posiadacza rachunku, bank pobiera należne do tego dnia opłaty i prowizje z tytułu prowadzenia rachunku. Od dnia zgłoszenia śmierci opłaty nie są pobierane. Rachunek, pozostaje otwarty do czasu zgłoszenia się do banku osób uprawnionych do pieniędzy na tym rachunku – mówi Magdalena Ostrowska.

Pieniądze na koncie czekają, a opłaty rosną

Także w mBanku gdy wpłynie do niego wiarygodna informacja o śmierci klienta, opłaty przestają być naliczane. A te pobrane po dacie zgonu, a przed dostarczeniem do banku odpowiednich dokumentów, są zwracane.

- Rachunki są blokowane na uznania i obciążenia. Zgodnie z art. 59a ust. 4 ustawy Prawo bankowego, bank zamyka rachunki po wypłacie środków pieniężnych osobie posiadającej tytuł prawny – tłumaczy Emilia Kasperczak.

Czytaj więcej

Pieniądze z polis, których po śmierci nikt nie szuka

Także Roman Grzyb, z PKO BP mówi, że momencie śmierci właściciela rachunku indywidualnego, umowa rachunku ulega rozwiązaniu z mocy prawa.

- Zapisy tej umowy nadal są jednak wiążące - do momentu wypłaty wszystkich pieniędzy osobie/osobom uprawnionym. Po śmierci właściciela rachunku nie są pobierane żadne opłaty za jego prowadzenie – zapewnia Roman Grzyb.

Dodaje, że niezależnie od tego, jak duża kwota pozostała na koncie, prawo do tych pieniędzy mają jedynie osoby uprawnione, czyli które pokryły koszty pogrzebu, zapisobiercy oraz spadkobiercy.

W Santander Bank Polska rachunek jest prowadzony nawet po śmierci klienta, jeśli są na nim zgromadzone jakiekolwiek środki .

– W związku z tym oprocentowanie i opłaty są dalej naliczane zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. Zgromadzone środki są wypłacane spadkobiercom na podstawie dokumentów potwierdzających uprawnienie do pieniędzy jak postanowienie o nabyciu spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, europejskie poświadczenie spadkowe, itd. Jeśli uprawniona osoba się o nie zwróci – mówi Ewa Krawczyk, z biura prasowego Santandera.

W tym banku sprawę z nawet drobnymi pieniędzmi na koncie rodzina zmarłego powinna załatwić w miarę szybko, bo opłaty za rachunek, mogą powodować debet.

Pracownica Pekao SA doradziła pani Joannie, by przyniosła rachunek za pogrzeb mamy, wówczas bank wypłaci jej kwotę, która została na koncie.

– Raczej tego nie zrobię. Nie mam sensu tracić czasu na dwa zł i dwa grosze – mówi kobieta.

Konta Bankowe
Duża awaria Blika. Problemy zgłaszają klienci mBanku, Millennium czy Pekao
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konta Bankowe
Sześć banków pod lupą UOKIK. Dlaczego ofiary nie odzyskują pieniędzy?
Konta Bankowe
Banki tną oprocentowanie lokat. Średnio jest już ono znacznie poniżej 5 proc.
Konta Bankowe
Banki, które najwięcej zarobiły na kredycie 2%
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Konta Bankowe
Banki w końcu zaczynają wprowadzać klucze U2F. Hakerom będzie trudniej